Links

Op deze pagina vind u links naar internet pagina's die voor u interessant kunnen zijn. Er is een onderverdeling gemaakt tussen Milieu gerelateerde en Algemeen gerelateerde onderwerpen.

A            Milieugerelateerd

Wet- en regelgeving    
Wetteksten (internet, hardcopy en CD-ROM) www.kluwer.nl/ Kluwer
  www.milieuonline.nl/ Kluwer
  www.rdmg.nl/  
  www.juridisch.nl/  
  www.wetten.nu/  
  www.infomil.nl/  
Europees www.eropa.eu.int/eur-lex.nl?  
Bouwstoffenbesluit www.bouwkwaliteit.nl  
  www.nni.nl/ Nederlands Normalisatie Instituut
Milieuzorg    
  www.rva.nl/ Raad van Accreditatie
  www.sccm.nl/ Stichting Co÷rdinatie Certificatie milieuzorgsystemen
  www.sccm.nl/bestanden/E_cl_lijst Overzicht certificerende instanties ISO 14001/EMAS
Geluid    
  www.sbr.nl Stichting Bouwresearch
Bodem en vloeistofdichte vloeren    
  www.bouwweb.nl/cur/pbv  
  www.crow.nl Stichting CROW
  www.infomil.nl/  
Water    
  www.riza.nl/  
Energie    
  www.novem.nl/  
  www.pde.nl/  
Keuringsinstituten    
Ketels www.stoomwezen.nl  
Vloeistofdichte vloeren www.kiwa.nl/ Overzicht keuring vloeistofdichte vloer
Brandblusmiddelen www.smeba.nl  
Subsidieregelingen    
  www.senter.nl/  
  www.minez.nl/  
  www.belastingdienst/  
Ketenbeheer    
  www.schonerproduceren.nl/  
  www.fo-industrie.nl/  
Ministeries    
  www.minvrom.nl Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
  www.vew.nl/ Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  www.lnv.nl Ministerie van Landbouw en Visserij
  www.mindef.nl Ministerie van Defensie
  www.minez.nl Ministerie van Economische Zaken
Vereniging van Nederlandse Gemeenten    
  www.vng.nl/  
Helpdesk    
  www.kam-advies2000.nl/  
Aanvraag publicaties    
  www.minvrom.nl/ Distributiecentrum Ministerie van VROM
  www.infomil.nl/ Overzicht publicaties Infomil
  www.postbus51.nl/  
  www.nni.nl/ ISO- en NEN-normen

 

B            Algemeen gerelateerd

Routeplanner

 

Auto www.anwb.tensingsks.com/
  www.alh.nl/
Openbaar vervoer www.9292ov.nl/
Stratenboek www.andes.nl/interact/
Schrijfstijl  
  www.inl.nl/gb