Cursussen en trainingen

Om uw doel- en taakstellingen te kunnen halen heeft u personeel nodig dat niet alleen voldoende gemotiveerd is, maar ook over de juiste kennis en ervaring beschikt. Milieu, Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden zijn aspecten binnen uw bedrijfsvoering die niet tot uw core-business behoren maar die u wel op een efficiŽnte correcte wijze moet uitvoeren. Trainingen en cursussen van KAM-Advies 2000 zullen de kennis en vaardigheden vergroten en de efficientie vergroten. Als u gecertificeerd bent of wil worden conform de ISO 14001, dan stelt deze norm cursussen en trainingen verplicht.†

In-company-trainingen

KAM-Advies 2000 verzorgt diverse trainingen op het gebied van o.a. milieu, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, communicatie, auditing, onderzoek, meten en registreren, energie en management. Deze worden zowel in-company als bij individuele inschrijving gegeven. Bij de in-companytraining wordt het cursusprogramma volledig op uw organisatie toegesneden.†

Als uw organisatie besluit een milieuzorgsysteem op te stellen en te implementeren, heeft u een stap gewonnen als uw medewerkers een in-company training hebben gevolgd. KAM-Advies 2000 zorgt ervoor dat alle aspecten die in de ISO 14001 vermeld staan aan bod komen. De verschillende onderdelen worden behandeld en in groepsverband verder uitgewerkt voor uw organisatie. Op deze manier hebben uw medewerkers zelf het milieuzorgsysteem opgezet, waardoor het draagvlak zal worden vergroot en de implementatiefase kan worden versneld.†

Gedragsverandering

Het succes van zorgsystemen staat of valt met het menselijk gedrag. Hoe zorgt een organisatie ervoor dat medewerkers zich veilig, kwaliteitsbewust, energiebewust of milieubewust gedragen? KAM-Advies 2000 ontwikkelt gedragsveranderingstrajecten om organisaties te helpen het gedrag van medewerkers de juiste kant op te stimuleren. Dit kan zijn: onderzoek, inspectie en observatie, training en opleiding, interne communicatie en voorlichting, beloningsstructuren en groepsbegeleiding.†

Uitvoeren communicatiewerkzaamheden

Communicatieplannen en motivatieprogramma's omvatten inzet van communicatiemiddelen. KAM-Advies 2000 kan u van dienst zijn bij het (mede)verzorgen en inzetten van deze middelen. Dit betreft o.a.: