Jaarverslag

Een jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van uw organisatie over het afgelopen jaar. Er zijn verschillende jaarverslagen; bv. een arbojaarverslag, een milieujaarverslag of een algemeen/gecombineerd jaarverslag. De inhoud van het verslag is afhankelijk van het type organisatie en de doelgroep. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een verslag voor de overheid, een intern verslag of een publieksverslag. Onderwerpen die in het jaarverslag o.a. voorkomen zijn: 

Doel van een jaarverslag?

Een jaarverslag kan verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving; bv. in het kader van de ISO 14001, de Wet milieubeheer of de milieuvergunning. Uw organisatie kan er ook zelf voor kiezen om een jaarverslag op te stellen. Dit kan in het kader van een (gecertificeerd) zorgsysteem, of als imagoverbetering (PR) of om bepaalde doelgroepen (klanten, leveranciers of omwonenden) actief te informeren over de prestaties. 

Het opstellen en (actief) verspreiden van uw milieujaarverslag levert de volgende voordelen op:

Opstelling Milieujaarverslag door KAM-Advies 2000 

KAM-Advies 2000 stelt in overleg met u vast wat het doel is van het verslag en voor welke doelgroep dit verslag wordt gemaakt. KAM-Advies 2000 doet in hoofdlijnen een voorstel omtrent de opzet en de inhoud. Daarna stelt KAM-Advies 2000 in overleg met u een activiteitenschema op, waarbij wordt aangegeven wie welke taken uitvoert en binnen welke tijd deze gerealiseerd moeten zijn.