Zorgsystemen

Uw organisatie moet niet alleen producten van een hoge kwaliteit leveren, u moet ook zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden en voorkomen dat het milieu nadelig wordt be´nvloed. Dit kan via een zorgsysteem gerealiseerd worden. Een zorgsysteem richt zich op de beheersen van de bedrijfsprocessen en continue verbetering van de prestaties. Er zijn verschillende zorgsystemen. In een KAM-systeem worden kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden in 1 systeem ge´ntegreerd. Daarnaast zijn er systemen waarbij kwaliteit (ISO 9000 serie), arbo en milieu (ISO 14001) separaat lopen. In de praktijk blijkt dat kwaliteit, milieu en arbo grote raakvlakken hebben. Wanneer deze goed op elkaar worden afgestemd kan dit voor uw bedrijf kosten- en tijdbesparend werken. Belangrijk is dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn en goed worden vastgelegd.

Hoe kan KAM-Advies 2000 u van dienst zijn?

Het opzetten en implementeren van een zorgsysteem vergt veel specifieke kennis, ervaring en inzicht. Dit ontbreekt bij vele bedrijven en instellingen. KAM-Advies 2000 kan u ondersteunen bij het opzetten van een (gecombineerd)zorgsysteem en bij de implementatie daarvan binnen uw bedrijfsvoering.

Wanneer u niet een geheel zorgsysteem wil opzetten en implementeren kunt u ervoor kiezen om een aantal elementen uit een zorgsysteem verder uit te werken. Dit kan bv. een communicatieplan, een meet- en registratiesysteem, een handboek met procedures en instructies en/of een beleidsplan zijn. KAM-Advies 2000 kan dit voor u (mede)verzorgen.

KAM-Advies 2000 kan u verder van dienst zijn door o.a.: