Milieuvergunningen

Voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf of instelling is meestal een milieuvergunning noodzakelijk. In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een melding. 

Deze milieuvergunning of melding is een juridisch document, waarbij de bedrijven of instellingen de plicht hebben er zorg voor te dragen dat deze actueel zijn en blijven. Wanneer activiteiten, processen en/of diensten, waarvoor in het kader de wet een vergunning of melding vereist is, niet in de vergunning of melding zijn opgenomen heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk op te treden. 

Het is voor uw bedrijf of instelling dan ook van groot belang dat uw bedrijfsvoering in overeenstemming is met uw milieuvergunning. Er zijn verschillende soorten milieuvergunningen; 
melding in het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur;

Hoe kan KAM-Advies 2000 u van dienst zijn?

KAM-Advies 2000 kan u adviseren en ondersteunen bij dit vergunningen- en meldingentraject. Dit kan door o.a. het opstellen van de milieuvergunningaanvraag (melding), het beoordelen en controleren van uw milieuvergunning (melding), begeleiding bij het totale vergunningentraject, het geven van juridisch advies in het kader van de vergunningverlening en het "vertalen" van de vergunning (melding) naar uw bedrijfsvoering. 

Wanneer u beschikt over een zorgsysteem bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een "Vergunning op maat" of een "Vergunning op hoofdzaken". Hierbij wordt uw zorgsysteem gekoppeld aan de milieuvergunning. Dit kan voordelen hebben. In ieder geval is het erg belangrijk dat uw vergunning aansluit bij uw bedrijfsvoering. KAM-Advies 2000 informeert u hier graag over.