Handhaving

Wanneer de overheid een vergunning heeft afgegeven is het belangrijk dat deze periodiek wordt gecontroleerd. Hiervoor dient beleid te worden ontwikkeld en dient een controle- en handhavingsplan te worden opgesteld. In dit plan moet onder andere worden aangegeven welke inrichtingen binnen een bepaalde termijn zullen worden gecontroleerd. Daarnaast moet een stappenplan worden gemaakt hoe gehandeld dient te worden wanneer een bedrijf of instelling in overtreding is. Wanneer gaat u bestuursrechtelijk optreden en wanneer kiest u voor een strafrechtelijktraject? Het vastleggen hiervan is van groot belang om uniformiteit binnen de controles te creŽren en om willekeur uit te sluiten.

Hoe kan KAM-Advies 2000 u van dienst zijn?

KAM-Advies 2000 kan u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van beleid en een controle- en handhavingsplan, maar ook bij de uitvoering van de controles en opsporing. Binnen KAM-Advies 2000 is expertise aanwezig om opsporingstrajecten te begeleiden en uit te voeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheden Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).