Auditing

Veel organisaties zijn bezig om op een gestructureerde wijze kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu binnen de bedrijfsvoering te implementeren. Vaak wordt in dat kader een doorlichting (audit) uitgevoerd om te beoordelen of de uitgevoerde activiteiten in overeenstemming waren met de voorschriften en om na te gaan of de geplande activiteiten in het programma ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

De audit geeft een beeld van de sterke en zwakke punten en is hiermee een krachtig instrument om uw zorgsysteem te verbeteren.

Hoe kan KAM-Advies 2000 u van dienst zijn?

KAM-Advies 2000 kan voor u een volledige audit (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en/of milieu) uitvoeren. Indien gewenst wordt het auditteam aangevuld met medewerkers van uw organisatie. Tevens kan KAM-Advies 2000 voor uw bedrijf of instelling een in-companytraining over auditing verzorgen, ter voorbereiding op het zelf uitvoeren van interne audits.

Afhankelijk van uw wensen en het doel van de audit kan KAM-Advies 2000 een actieplan met verbeteringen opstellen en de voortgang van de uitvoering bewaken.

KAM-Advies 2000 kan u van dienst zijn door het uitvoeren van de volgende audits: