Aanvraag milieusubsidies

Veel organisaties zijn bezig om op een gestructureerde wijze kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu binnen de bedrijfsvoering te implementeren. Hierbij worden veelal grote investeringen gedaan. Voor diverse milieu-investeringen wordt door de overheid subsidie gegeven of kunnen de investeringen een belastingvoordeel opleveren. Er zijn daardoor vele mogelijkheden om een deel van deze investering naar uw organisatie terug te laten vloeien. Dit kan u veelal duizenden EURO's opleveren. De regelgeving hieromtrent zit erg complex in elkaar.

Wist u bijvoorbeeld dat er soms mogelijkheden zijn om de kosten van KAM-Advies 2000 voor een deel terug te krijgen?

Hoe kan KAM-Advies 2000 u van dienst zijn?

KAM-Advies 2000 is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot subsidieregelingen en belastingvoordelen in het kader van KAM-zorg.

KAM-Advies 2000 kan u nader informeren over de subsidieregelingen die voor u van toepassing zijn. Hierdoor kunt u optimaal rendement halen uit uw milieu-investeringen.